Komputer i Internet-pozytywny i negatywny wpływ na dziecko w młodszym wieku szkolnym PDF Drukuj Email

Współczesne czasy to era komputerów i Internetu. Komputer towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Jest obecny w wielu domach, w bankach, urzędach czy szkołach. Stał się narzędziem codziennej pracy zawodowej, rozrywki, komunikacji i nauki. Za pośrednictwem Internetu można zdobywać różnorodne wiadomości i informacje, komunikować się z innymi osobami, opłacać rachunki, robić zakupy, nie wychodząc z domu. Ale oprócz zalet i korzyści, te nowoczesne urządzenia niosą także zagrożenia, zwłaszcza dla najmłodszych użytkowników. Dlatego dorośli, w tym nauczyciele, powinni dbać o to, żeby „przygoda” z komputerem była dla dzieci jednocześnie miła, pożyteczna i bezpieczna. Komputer oraz Internet są nieocenionym narzędziem edukacyjnym. To dzięki temu urządzeniu dziecko może uczyć się języków, poznawać świat, zdobywać materiały niezbędne do nauki w szkole. Należy jednak uświadomić dziecko, że do wielu treści powinno podchodzić w sposób krytyczny.

Analiza zawartości niektórych usług sieciowych i gier komputerowych może prowadzić do stwierdzenia, że są to tylko wirtualne wersje klasycznych gier lub zabaw, które od zawsze stanowiły dziecięcą rozrywkę: walka, przygoda, sport, naśladowanie zachowań i zajęć dorosłych. Powstaje zatem pytanie czy prawdą jest, że Internet i gry są z reguły niewychowawcze, czy też może, potrafią rozwinąć u dzieci różne zdolności? Obie te opinie są uzasadnione, ważne jednak, aby rodzic był obecny i kontrolował, czym zajmuje się jego dziecko. Warto wiedzieć, z czego nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, że to właśnie gry komputerowe jako pierwszy przykład technologii informatycznej są dla dziecka często pierwszym kontaktem ze światem komputerów. Odpowiednio dobrane i przekazane do użytku dziecka mogą być przydatnym narzędziem służącym i aktywizującym je poznawczo.

Badania dotyczące przydatności gier komputerowych jako techniki edukacyjnej pozwalają stwierdzić, że gry pobudzają procesy umysłowe dziecka, skłaniają do myślenia kojarzeniowego, korzystnie wpływają na intuicję i myślenie hipotetyczne, wspomagają koordynację wzrokowo-ruchową, są użytecznym narzędziem nauki, uwalniają od nadmiaru emocji i oferują natychmiastową nagrodę. Gry komputerowe stymulują rozwój umysłowy dziecka i powodują, że wzrasta aktywność poznawcza, która jest istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie w nauce. Podobnie dzieje się w przypadku usług oferowanych przez Internet. Używanie komputera wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową (proces, którego prawidłowy rozwój jest warunkiem przyswajania wiadomości i umiejętności szkolnych), ponieważ wymaga ono znacznej szybkości reakcji i niejednokrotnie trójwymiarowego interpretowania obrazów dwuwymiarowych. Grając w grę lub korzystając z Internetu, dziecko pobudza wszystkie swoje zmysły i uczy się je koordynować. Oprócz śledzenia tego, co dzieje się na ekranie, dziecko doświadcza także wrażeń dotykowych. Musi skoordynować ruchy ręki z tym, co dzieje się na ekranie. Gry komputerowe oraz Internet mogą być użytecznym narzędziem nauki z uwagi na to, że w porównaniu do innych metod nauczania mają tę przewagę, iż opierają się na strukturze narracyjnej, łatwiejszej do zapamiętania niż sucha informacja, np. z podręcznika do historii. Gry i niektóre usługi sieciowe oferują natychmiastową nagrodę, wystawiają ocenę naszych umiejętności, a jest to narzędzie o wielkim znaczeniu w procesie nabywania wiedzy. Dziecko, otrzymując natychmiastowy pozytywny rezultat, chce próbować na nowo i poprawiać swoje osiągnięcia. Dwie cechy charakterystyczne, które sprawiają, że trudno jest dziecku oprzeć się graniu, to:

  1. indywidualne traktowanie grającego dziecka, np. zgodnie z jego tempem,
  2. nagroda stanowiąca istotę gry: ten, kto przejdzie dany etap, zostaje nagrodzony dostępem do wyższego poziomu gry.

Oprócz korzyści płynących z gier oraz korzystania z komputera wiążą się też z nimi ryzyko i zagrożenia. Badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu szczególnie treści o charakterze agresji i przemocy zawartych w grach komputerowych i sieci. Zabawa grami lub inne formy kontaktu z treściami zawierającymi elementy agresji prowadzą do wystąpienia zachowań agresywnych, to znaczy, że dzieci naśladują to, co widzą na ekranie. Dziecko pozostawione z zawierającą elementy agresji i przemocy grą lub stroną WWW nie potrafi oddzielić dobra od zła i ulega jej negatywnemu oddziaływaniu. Jego układ nerwowy jest jeszcze niedojrzały i nie potrafi selekcjonować nadmiaru bodźców płynących z ekranu, emocje są labilne i łatwiej ulegają szkodliwym wpływom. Dlatego tak ważne jest, aby rodzic dokonywał wyboru gry lub strony WWW dla dziecka, pozbawionej nadmiaru agresji. Badania przeprowadzone prze amerykańskich naukowców wykazały, że istnieje znaczący związek pomiędzy stronami WWW i grami komputerowymi empatującymi przemocą a agresywnym zachowaniem dzieci. Potwierdza to m.in. fakt, że w czasie gry na komputerze u grających zmniejszyła się aktywność tych stref mózgu, które odpowiadają za emocje i nabywanie wiedzy.

W grach komputerowych opartych na przemocy, agresja jest często głównym celem. Zabić przeciwników, oznacza zwyciężyć i osiągnąć dzięki temu korzyści podczas gdy w prawdziwym życiu zabójstwo jest przestępstwem. W przypadku tego typu gier takie właśnie zachowanie jest nagradzane bardziej niż jakiekolwiek inne. Aby ułatwić graczom zadanie, do dyspozycji daje się im zróżnicowane środki. Wskutek tego zmniejsza się empatia w kontaktach z innymi ludźmi, a pojawia się ryzyko, że gracz stanie się człowiekiem gwałtownym i agresywnym.

Gry komputerowe obok negatywnego wpływu na psychikę mają także ujemny wpływ na rozwój fizyczny. Mogą powodować pogorszenie wzroku, dolegliwości reumatologiczne, odrętwienia palców i dłoni, nadmierne pobudzenie objawiające się podwyższonym ciśnieniem krwi, wady postawy, skrzywienia kręgosłupa, początki osteoporozy.

Dlatego też rodzice powinni wiedzieć, w jakie gry grają ich dzieci. Należy rozmawiać z dziećmi o oddziaływaniu gier zawierających przemoc na ich psychikę. Dziecko powinno korzystać z gier komputerowych tyko wtedy, gdy rodzice są w domu. Bezpieczna norma posługiwania się komputerem przez dzieci do 12 roku życia to nie dłużej niż jedna godzina. Rodzice muszą sobie uświadomić, że dzieci nie potrzebują elektronicznych zabawek, aby były szczęśliwe. Najbardziej potrzebują miłości, zrozumienia, życzliwości, troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Jest to jedyny sposób na uchronienie dziecka przed niekorzystnym wpływem gier komputerowych oraz innych mediów.

Komputer oraz Internet są nieocenionym narzędziem edukacyjnym. To dzięki temu urządzeniu dziecko może uczyć się języków, poznawać świat, zdobywać materiały niezbędne do nauki w szkole. Internet nie jest wyłącznie siedliskiem zła. W sieci, tak jak i w realnym świecie, znajdziemy zarówno dobre, jak i złe elementy. Nie można blokować dostępu do komputera i Internetu, bo z postępem nikt nie wygrał.

 

Beata Dobrowolska

 

 

 

Losowe zdjęcie

PICT0030.JPG

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 72
Odsłon : 32235