Lp Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 10.10- 10.55 WF WF      
2 11.10-11.55 WF WF      
3 12.00-12.45 J.ANG J.POL LZW MAT PLAST
4 12.50-13.35 HIST K.INF J.ANG MAT J.ANG
5 13.40-14.25 CHEM J.POL CHEM HIST MAT
6 14.35-15.20 J.NIEM MAT J.POL J.NIEM J.POL
7 15.25-16.10 GEOGR BIOL GEOG BIOL J.POL
8 16.15-17.00 FIZYKA INF REL/ETYKA REL FIZYKA
9 17.05-17.50     WDŻ MUZ