Lp

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Śrooda

Czwartek

Piątek

1

10.10 - 10.55

-

-

WF

-

-

2

11.10 - 11.55

-

-

WF

-

-

3

12.00 - 12.45

HIST MAT J.POL PRZYR MAT

4

12.50 - 13.35

MAT J.ANG J.POL MUZ J.POL

5

13.40 - 14.25

J.ANG PLAS MAT J.POL J.ANG

6

14.35 - 15.20

PRZYR J.POL TECH LZW INF

7

15.25 - 16.10

WDŻ REL REL KM WF

8

16.15-17.00

        WF

9

17.05-17.50