Kreatywny Uczeń XXI wieku PDF Drukuj Email

 Od grudnia 2012 roku klasy V i VI naszej szkoły realizują projekt „Kreatywny uczeń XXI wieku” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

O fundusze na realizację projektu wnioskowało Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Adresaci projektu:
Uczestnikami projektu są uczniowie z 12 szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego oraz z 12 gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego w tym 24 uczniów naszej szkoły
 

Cel projektu:
Celem projektu „Kreatywny uczeń XXI wieku” jest rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u 288 uczniów z 12 szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego i 288 uczniów z 12 gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego.
 

Zakres wsparcia:
Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjentów ostatecznych projektu obejmuje:
- udział w warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego MOJE MOCNE STRONY DROGĄ DO SUKCESU NA RYNKU PRACY,
- udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych KOMPETENTNY I AKTYWNY OBYWATEL,
- udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych w ramach działalności Centrum Edukacji Obywatelskiej, Medialnej i Animacji Kultury,
- udział w jednodniowych wyjazdowych debatach edukacyjnych,
- udział w wyjeździe edukacyjnym do instytucji kultury,
- udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu inicjatywy obywatelskiej.

 

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Beata Dobrowolska.

Członkowie zespołu realizującego projekt:

  • mgr Beata Dobrowolska – Kompetentny i aktywny Obywatel
  • mgr Robert Skrobot – Edukacja medialna
  • mgr Joanna Dudek – Edukacja kulturalna i artystyczna

 

Beata Dobrowolska

 

Losowe zdjęcie

PICT0040.JPG

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 72
Odsłon : 32247