Lp

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Śrooda

Czwartek

Piątek

1

  8.00 - 8.45 J.POL REL MATEMAT J.ANG WF

2

 8.50 - 9.35 MATEMAT MATEMAT J.POL J.POL WF

3

9.45 - 10.30  PLAST J.POL HIST L.WYCH J.POL

4

10.45 - 11.30  J.ANG J.ANG WF REL INF

5

11.40 - 12.25  Z.SPORT PRZYR WF PRZYR MATEMAT

6

12.35 - 13.20   TECH   MUZ  

7

13.25 - 14.10    WDŻ      

8

14.15 - 15.00           

9