Lp

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Śrooda

Czwartek

Piątek

1

  8.00 - 8.45  MAT  J.POL  REL  REL  WF

2

 8.50 - 9.35 SKS  MAT  MUZ  MAT  WF 

3

9.45 - 10.30  PRZYR  WF  PRZYR  J.ANG  J.ANG 

4

10.45 - 11.30  L.WYCH  WF  PLAST  TECH  J.POL 

5

11.40 - 12.25  J.POL    HIST    J.POL 

6

12.35 - 13.20 J.ANG    MAT    INF 

7

13.25 - 14.10      J.POL     

8

14.15 - 15.00      WDŻ     

9