Znalezione obrazy dla zapytania świetlica szkolna        Motto naszej świetlicy:  "Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Podczas zajęć świetlicowych dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego czy odpoczynku po nauce. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.

Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy ruchowe oraz swobodne zabawy zgodnie z zainteresowaniami, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Podczas zajęć na świetlicy dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi, doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ozdabiają pięknymi pracami gazetkę w świetlicy.

Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania. ŚWIETLICOWA GALERIA