Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starochęcinach 

działając na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)  

oraz Zarządzenia  Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Nr 0050.2020 z dnia 31 stycznia 2020r. ogłasza nabór dzieci do oddziału

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starochęcinach oraz nabór uczniów do klasy pierwszej na rok

szkolny 2020/2021 zgodnie z harmonogramami.

 

 

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Nr 0050.2020 z dnia 31 stycznia 2020r

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Harmonogram rekrutacji do klasy I

Harmonogram rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego SP w Starochęcinach w roku szkolnym 2019/2020

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starochęcinach na rok szkolny 2019/20

Lista dzieci przyjętych do klasy I SP w Starochęcinach w roku szkolnym 2019/20