We wrześniu 2018 r. Rada Rodziców w trybie głosowania, spośród reprezentantów klas wybrano 
Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

przewodnicząca: Joanna Maciejewska

zastępca: Marcin Jastrzębski

skarbnik: Paulina Jastrzębska

sekretarz: Martyna Jastrzębska