Znalezione obrazy dla zapytania myślę pozytywnie projekt

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci, młodzieży, rodziców  i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. 

Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017. Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Składa się z pięciu modułów:

 SZKOLNY SYSTEM WSPARCIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 PAKIET NARZĘDZI EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH

SZKOLENIA I KONFERENCJE

 AKCJA „SZKOŁA MYŚLENIA POZYTYWNEGO

 KAMPANIA SPOŁECZNA

EDUKACJA SEKSUALNA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szkoła Podstawowa w Starochęcinachod stycznia 2018 roku bierze udział w programie certyfikacji szkół "Szkoła Pozytywnego Myślenia", realizowanym w ramach projektu "Myślę pozytywnie". Zostaliśmy wybrani do wyjątkowego grona szkół, które przez cały rok będą pracowały z Instytutem Edukacji Pozytywnej nad wspieraniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.