Znalezione obrazy dla zapytania myślę pozytywnie

Od stycznia bieżącego roku Nasza Szkoła kontynuuje współpracę z Instytutem Edukacji Pozytywnej i uczestniczy w projekcie „ Myślę pozytywnie.”

Przez cały rok kalendarzowy będziemy realizować różnorodne zadania , które skierowane są do nauczycieli, uczniów i rodziców.

   Jako pierwsi do zadania  projektowego przystąpili nauczyciele.

Pani Agnieszka Mazur i pani Katarzyna Wojechowska ukończyły szkolenie pt.” Komunikacja z rodzicami- wspierająca rola rodziny w tworzeniu koalicji szkolnej na rzecz profilaktyki”. Za ukończenie szkolenia wyżej wymienione panie otrzymały certyfikaty.

Następne zadanie wykonywali uczniowie .

 Zajęcia zostały przeprowadzone w trzech różnych klasach i każde miało inną tematykę:

w klasie ósmej zostały przeprowadzone warsztaty pt.” Jestem sieciopozytywny”- zajęcia przeprowadziła pani Agnieszka Mazur. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na tematu hejtu, kim jest hejter i jakie mogą być konsekwencje dla osób stosujących hejt. W czasie zajęć obserwowałam uczniów i ich reakcje. Słuchali w skupieniu, niektórzy opuścili głowy na dół nie patrzyli na nikogo. Na zakończenie zajęć podpisaliśmy kontrakt „ HEJSTOP” uczniowie odrysowali swoje dłonie i podpisali swoim imieniem. A oto wnioski :

- hejt jest zły,

- jest nielegalny

- może zniszczyć życie drugiej osobie

- sprawia przykrość- jest upokarzający

- piszemy nieprawdę o innych.

 

W klasie pierwszej zajęcia przeprowadziła pani Beta Pawińska – „ Piątka na zgodę”

Wnioski:

- uczniowie wykazywali duże zainteresowanie tematem zajęć,

- z zaangażowaniem realizowali kolejne zadania i podejmowali dyskusje,

- formułowali trafne spostrzeżenia zarówno dotyczące stanu emocji w określonych sytuacjach, jak i wniosków na przyszłość,

- okazali się bystrymi obserwatorami życia w szkolnej społeczności,

- wiedzą, czym jest konflikt oraz jakie mogą być jego źródła,

- potrafi trafnie nazywać towarzyszące im uczucia

- w podsumowaniu pracy grupowej nazywają i formułują sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

 

W klasie III przeprowadzona została lekcja n/t „ Jak powiedzieć nie”

Na lekcji uczniowie dowiedzieli się czym jest asertywność, poznali podstawowe style zachowania wobec innych ludzi oraz zostali zapoznani z dziesięcioma sposobami odmawiania.

Na podstawie ewaluacji lekcji można stwierdzić że:

- uczniowie wiedzą, że asertywność to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia i przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców.

- w sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznawanych wartości.

- ludzie asertywni potrafią powiedzieć „nie” bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku.

- asertywność to kluczowa umiejętność, gdy trzeba oprzeć się naciskom pojedynczej osoby lub grupy np. w sprawie alkoholu, papierosów czy narkotyków.

- będą częściej i w sposób bardziej stanowczy mówili „ nie”.