Pedagog szkolny 

mgr Katarzyna Wojciechowska

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Wtorek  8.00 - 15.00

W okresie kwarantanny dyżur we wtorki od 9 do 14  na Messenger i pod telefonem 609-933-676

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
                                                                                                                                                                                    (Dawid Bly)

images

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.
Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!