MAŁA SZKOŁA – DUŻE MOŻLIWOŚCI

SZKOŁA LUBIANA PRZEZ UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Misją naszej szkoły jest stworzenie miejsca, gdzie warunki do nauki znajdzie każde dziecko, gdzie przekazuje mu się wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do systematycznej pracy, budzi talenty, kształtuje zainteresowania i pasje.

Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania, poszanowania praw innych ludzi.

Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców.

My zawsze mamy czas dla naszych uczniów i ich rodziców.

Posiadamy dobre warunki do nauki, pracy i zabawy.

Nasza Szkoła dysponuje:

 • pracowniami dla klas I – III
 • pracowniami przedmiotowymi
 • pracownią komputerową ze stałym łączem z Internetem
 • biblioteką
 • zupełnie bezpłatną świetlicą czynną do godzin popołudniowych
 • placem zabaw oraz boiskiem przyszkolnym.

 Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne, z których uczniowie mogą korzystać także poza godzinami lekcyjnymi.

 Nasze atuty:

 • Mało liczne klasy, w Naszej Szkole żadne dziecko nie jest anonimowe.
 • Kadra pedagogiczna Naszej Szkoły to wysoko wykwalifikowany zespół, posiadający wszechstronne wykształcenie pedagogiczne i merytoryczne, stale poszerzający swoje kompetencje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego, takie jak: studia podyplomowe, specjalistyczne kursy i warsztaty metodyczne.   Większość nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów.
 • Uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania,
 • Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach: naukowych, artystycznych i sportowych. Liczne trofea to wynik uzyskiwanych przez nas wysokich osiągnięć
 • Absolwenci Naszej Szkoły dobrze sobie radzą na dalszych etapach kształcenia
 • Chlubimy się wysokim poziomem organizowanych uroczystości i imprez szkolnych
 • Uczestniczymy w różnych akcjach oraz ciekawych spotkaniach