Znalezione obrazy dla zapytania spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

TERMIN FORMA SPOTKANIA GODZINA TEMATYKA
13.09.2018 Zebranie 18.00

Organizacja roku szkolnego:

-wybór klasowych rad rodziców

-obowiązujące w szkole przepisy prawa oświatowego-Statut, WSO, wymagania edukacyjne

- plany pracy wychowawców klas

 

12.11.2018 Zebranie 18.00

Bieżące sprawy klas i szkoły

Postępy i osiągnięcia uczniów

12.12.2018 Dzień otwarty 13.00 - 16.30

Bieżące sprawy klas i szkoły

Indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów- poziom edukacyjnych osiągnięć

Śródsemestralne ocenianie uczniów (oceny przewidywane)

10.01.2019 Zebranie 18.00

Bieżące sprawy klas i szkoły

Postępy i osiągnięcia uczniów

14.03.2019 Zebranie 18.00

Bieżące sprawy klas i szkoły

Postępy i osiągnięcia uczniów

16.05.2019 Dzień otwarty 13.00 - 16.30

Bieżące sprawy klas i szkoły

Indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów- poziom edukacyjnych osiągnięć

Śródsemestralne ocenianie uczniów (oceny przewidywane)