Zwykle myślimy, że zjawisko mobbingu odnosi się do życia zawodowego dorosłych. Być może któryś z przejawów mobbingu znany jest Ci z doświadczeń bliskich znajomych lub nawet Twoich własnych. Warto mieć świadomość, że zjawisko to niestety występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. Zobacz więcej

Strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - artykuły dla rodziców: https://fdds.pl/kategoria_bazy/artykuly/

Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcona problematyce zdrowia psychicznego młodzieży: https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do-pobrania/

Strona Ministerstwa Zdrowia -  kampania "Rozumiesz-pomagasz": https://wyleczdepresje.pl

Strona dla rodziców: http://madrzy-rodzice.pl/artykuly/