Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie  z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić  nasz wspólny sukces dydaktyczny.

Dotarliśmy do końca roku szkolnego.

Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie i Wychowankowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego.

W  piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas I, II, IV, V, VI i VIII otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z poniższym harmonogramem:

klasa I - godz. 8.30

klasa II - godz. 9.00

klasa IV - godz. 9.30

klasa V - godz. 10.00

klasa VI - godz. 10.30

klasa VIII - godz. 10.45

Zakończenie roku dla dzieci przedszkolnych nie odbędzie się. 

Odbiór świadectw odbędzie się przed budynkiem szkoły. W razie niepogody na sali gimnastycznej (wejście głównym wejściem, wyjście - bocznym, od strony parkingu).

Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami). 

Każda klasa przychodzi o wyznaczonej godzinie, zachowując odpowiednie zasady dystansu społecznego. Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.Według wytycznych GIS  obowiązuje też zakaz gromadzenia się przed budynkiem szkolnym.

W przypadku, gdy uczeń nie będzie mógł przyjść w wyznaczonym czasie, może odebrać dokument w sekretariacie szkoły od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku  w godzinach 8.00 – 14.00.