Drodzy Rodzice, kochani uczniowie

Informuję, ze w czerwcu czekają nas następujące dni wolne od zajęć w szkole:

  1. 11 czerwca 2020 (czwartek, Boże Ciało) jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
  2. 12 czerwca 2020 (piątek) dla uczniów szkoły podstawowej jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie z planem pracy szkoły na rok szkolny 2019/20.

    Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.

  1. W dniach 16, 17, 18 czerwca ( wtorek, środa, czwartek) odbywał się będzie egzamin ósmoklasisty i w związku z tym jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dla uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.

      dyrektor SP w Starochęcinach

Tomasz Dziurzyński