Powiększ obraz:

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje z wszystkich przedmiotów dla uczniów klas I - VIII. 

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Konsultacje odbywają się w terminach zgodnie z harmonogramem umieszczonym poniżej. 

HARMONOGRAM KONSULTACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 CZERWCA 2020 R.