Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie - Konsultacje dla uczniów i ...

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja 2020r. uczniom klas VIII realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. 

W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z harmonogramem konsultacji i procedurami ich organizacji w naszej szkole:

HARMONOGRAM UDZIELANIA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLASY VIII

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROCHĘCINACH W RAMACH ORGANIZOWANIA KONSULTACJI  DLA UCZNIÓW KLASY VIII OD DNIA 25.05.2020

Załącznik nr 1 -OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Załącznik nr 2 - DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Załącznik nr 3 - ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY U DZIECKA