Znalezione obrazy dla zapytania Udział w ogólnopolskim projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie z klasy I i II ze szkoły Podstawowej w Starochęcinach pod opieką swoich nauczycieli p. E. Woś i p. B. Pawińskiej przystąpili doudziału w ogólnopolskim projekcie edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Z prowadzonych w Polsce badań wynika, że zwiększa się liczba dzieci z nieprawidłową masą ciała. Coraz więcej dzieci ma nadwagę. Odpowiedzią na tak niepokojące informacje jest projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”. 

Głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Kolejnym ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Adresatem projektu są młodsi uczniowie, ponieważ to właśnie w tym wieku zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Nawyki te powinny być od początku prawidłowe, co pozwala w efekcie cieszyć się zdrowym życiem. Edukacją prozdrowotną należy objąć również osoby dorosłe, z których dzieci biorą przykład. W związku z tym działania projektowe skierowane są także do nauczycieli oraz rodziców. Dzięki temu edukacja prozdrowotna przebiega kompleksowo i jest bardziej efektywna. Dla uczniów udział w projekcie to szansa na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich, jak praca w grupie. W sesji jesiennej uczniowie pod kierunkiem nauczycieli mieli do wykonania sześć zadań: Lekcja: Smacznie-zdrowo-kolorowo, Konkurs: Zagadki owocowo-warzywne, Lekcja: Każdy uczeń chce zostać Siłaczem , Konkurs: Najciekawsza praca przedstawiająca Order Miłośnika Sportu , Forum Zdrowia: Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw ?, Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań. Forma i różnorodność zadań spowodowała dużą aktywność i kreatywność uczniów.      W ramach promocji zdobytej wiedzy w szkole wyeksponowane zostały gazetki i wystawy dedykowane wszystkim uczniom. GALERIA