Znalezione obrazy dla zapytania przemocy mówimy nie

19 listopada 2019 roku Szkołę Podstawową w Starochęcinach odwiedziły panie: Katarzyna Idziak i Magdalena Król- Snach z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Chęcinach.
Celem spotkania było zapoznanie dzieci, młodzieży ze zjawiskiem agresji i przemocy słownej, psychicznej, i fizycznej oraz cyberprzemocy. Z takimi zachowaniami spotykamy się
w życiu codziennym. Uczniowie poznali sposoby radzenia sobie z przemocą oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali niebieskie opaski oraz informatory gdzie można uzyskać pomoc prawną.GALERIA