Znalezione obrazy dla zapytania: spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) klas I - VIII oraz oddziału przedszkolnego na spotkanie z wychowawcami oraz nauczycielami SP w Starochęcinach. Spotkanie odbędzie się 5 grudnia (czwartek) 2019r. o godzinie 17.00. Tematem spotkania będzie: informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów od ostatniej wywiadówki, pochwały i uwagi, omówienie bieżących spraw nurtujących wychowawcę i rodziców, sprawy różne.