13 listopada 2019 gościliśmy w Szkole Podstawowej w Starochęcinach  saperów z 31 Patrolu Rozminowania z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Spotkanie miało charakter edukacyjno-profilaktyczny. Goście opowiadali o swojej pracy, o tym, że choć od zakończenia działań wojennych minęło wiele lat nadal odnajdywane są niebezpieczne pozostałości, które grożą wybuchem. Saperzy poinformowali młodzież jak należy się zachować jeżeli ktoś natrafi na takie znalezisko, czego nie robić, jak postępować, kogo zawiadomić. Przywieźli ze sobą prezentację oraz sprzęt jakim posługują się w swojej pracy oraz wyposażenie sapera.

Uczniowie mogli obejrzeć i przymierzyć specjalne ubranie wykorzystywane podczas rozminowywania terenu, kuloodporną kamizelkę oraz hełm. Obejrzeli różnego rodzaju naboje, rakiety, niewypały i bomby – pamiątki z czasów II wojny. GALERIA