Znalezione obrazy dla zapytania ślubowanie pierwszoklasistów

W dniu 4 listopada w Szkole Podstawowej w Starochęcinach odbyło się Uroczyste Ślubowanie Klasy Pierwszej. Pan Dyrektor Tomasz Dziurzyński przywitał: pierwszoklasistów, przybyłych na uroczystość gości: Pana Burmistrza Roberta Jaworskiego, Księdza Jerzego Gareckiego, Panią Sołtys: Barbarę Piętę, Panią Sołtys: Lidię Jastrzębską, Panią Sołtys: Krystynę Gościniewicz, Pana Radnego Mariana Wosia oraz Rodziców.


Wszyscy, którzy tego dnia byli obecni w Szkole, mogli obejrzeć program artystyczny w wykonaniu klasy pierwszej. Ubrani w stroje galowe i bardzo przejęci uczniowie klasy
pierwszej godnie się zaprezentowali. Obecny na Ślubowaniu Pan Burmistrz Robert Jaworski, w trakcie swojego wystąpienia docenił ich starania. Do uczniów klasy pierwszej zwrócił się Ksiądz Proboszcz Jerzy Garecki oraz Pan Radny Marian Woś. Występy swoich dzieci z wielką uwagą i wzruszeniem obejrzeli Rodzice. Na uroczystości obecne też były babcie uczniów klasy pierwszej. Podczas części oficjalnej Ślubowania pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w
Starochęcinach. Pan Dyrektor wręczył im także szkolne legitymacje, a wychowawczyni pamiątkowe dyplomy. Dla pierwszaków był to dzień pełen niespodzianek. Otrzymali mnóstwo wspaniałych upominków od Rodziców i zaproszonych gości. Uroczystość zakończyło wystąpienie Pana Dyrektora Tomasza Dziurzyńskiego, który podziękował zebranym za przybycie i uwagę.GALERIA