Znalezione obrazy dla zapytania pływanie grafika

Szkoła Podstawowa w Starochęcinach organizuje cykl wyjazdów na basen Perła  w Nowinach. Uczniowie uczestnicząc w tych zajęciach pozalekcyjnych mają okazję do nauki pływania. Wyjazdy odbywają się cyklicznie co piątek po zajęciach lekcyjnych. Opiekunami wyjazdów jest Pan Dyrektor Tomasz Dziurzyński oraz nauczyciel wychowania fizycznego Pan Rafał Gajos. Wyjazdy na basen sprzyjają integracji  wśród dzieci oraz są aktywną formą spędzania wolnego czasu. Ich celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród uczniów. Zajęcia na pływalni pozwalają pokonywać własne lęki, rozwijają cechy motoryczne, korygują wady postawy, doskonale dyscyplinują i uczą odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za innych. GALERIA