Znalezione obrazy dla zapytania samorząd uczniowski

Dnia 19 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Starochęcinach odbyły się wyboru Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej ważne wydarzenie,w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Uprawnieni do kandydowania byli uczniowie klas I-VIII. Mieliśmy sześciu kandydatów. Każdy z nich przygotował swój program wyborczy. Głosowali wszyscy uczniowie, a głosowanie było tajne. Po podliczeniu głosów wszystko stało się jasne.                                                      Przewodniczącą szkoły została Anita Latkowska z klasy VIII, zastępcą został Filip Jastrzębski z klasy IV, a sekretarzem Nicola Legieta z klasy V.                                                                                                                                                                                                  Nowo wybranym władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej szkoły. GALERIA