Znalezione obrazy dla zapytania kultura żydowska

06 września 2019 roku nasi uczniowie z klasy VIII wraz z opiekunem Panem Rafałem Gajosem uczestniczyli w Festiwalu Kultury Żydowskiej.
Festiwal jest corocznym, cyklicznym wydarzeniem, które ma na celu przybliżenie uczniom z terenu naszej gminy szeroko pojętej kultury żydowskiej.


Na początku o godz.9.00 rozpoczęły się warsztaty poświęcone historii, tradycji i obyczajach tego narodu, który przez blisko cztery wieki żył i rozwijał się wśród mieszkańców naszej Małej Ojczyzny - Gminy Chęciny. Odbyły się także pokaz tradycyjnych strojów, tańców oraz pieśni żydowskich.
Po zakończonych warsztatach uczniowie wraz z opiekunami udali się prowadzeni przez przewodników szlakiem chęcińskich zabytków i pozostałości po kulturze żydowskiej.
Odwiedziliśmy Synagogę, Niemczówkę, Rynek, oraz Kirkut (cmentarz żydowski). Uczniów bardzo zaciekawiła kultura żydowska, która jest bardzo ciekawa i odmienna od
naszej rodzimej.